SAS BV
SAS BV

Nieuws

SAS BV

VAN boos over cassatie Belastingdienst


De staatssecretaris van Financiën is op 10 september 2015 in cassatie gegaan tegen de uitspraak[i] van het Gerechtshof Den Haag in de zaak Wetsteijn. De Belastingdienst is veroordeeld om kansspelautomatenexploitant Wetsteijn een schadevergoeding te betalen van circa EUR 1,4 mln. als compensatie voor een te hoge aan die onderneming opgelegde kansspelbelasting. Wetsteijn was door de invoering van de kansspelbelasting structureel verliesgevend geworden.

Het Gerechtshof oordeelde dat de kansspelbelasting op automaten, die op 1 juli 2008 is ingevoerd, een onrechtmatige inbreuk maakt op het recht op ongestoord genot van eigendom zoals vastgelegd in artikel 1 van het eerste protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het Hof is van mening dat in de zaak van Wetsteijn geen fair balance (redelijke verhouding) bestaat tussen het algemeen belang enerzijds en de rechten van individuele exploitanten van kansspelautomaten anderzijds.

Het betreft een in de geschiedenis van het belastingrecht unieke zaak. Nog nooit werd de Belastingdienst op een dergelijke wijze veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in verband met gemaakte fouten bij invoering van nieuwe wetgeving.

De VAN Kansspelen Branche-organisatie (VAN), die Wetsteijn in haar strijd tegen de kansspelbelasting altijd heeft ondersteund, betreurt de beslissing van de staatssecretaris van Financiën om in cassatie te gaan, nu uit de stukken en het oordeel van het Hof, dat grondig onderzoek heeft verricht, duidelijk blijkt dat de kansspelbelasting voor de onderneming Wetsteijn, zoals bij zo vele exploitanten, grote problemen heeft veroorzaakt. Het gevoel overheerst dat cassatie door de Staatssecretaris van Financiën tegen beter weten in wordt ingezet, klaarblijkelijk met de bedoeling om de procedure nog verder te vertragen en dat op kosten van alle belastingbetalers. Al deze tijd krijgt Wetsteijn de schadevergoeding nog niet uitgekeerd. De branche procedeert al zeven jaren tegen de kansspelbelasting en de VAN en haar adviseurs verwachten dat ook andere ondernemers recht zullen hebben op schadevergoeding. Daar wordt op dit moment nader onderzoek naar gedaan.

De VAN is de mening toegedaan dat de fracties in de Tweede Kamer, die in 2007 het desbetreffende wetsvoorstel (anders dan de Eerste Kamer overigens) zonder noemenswaardige kritiek aannamen, het nu aan hun stand verplicht zijn om bij de behandeling van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand, die komend najaar is voorzien, rekening te houden met deze baanbrekende uitspraak. Het zou de Kamer sieren als zij erkent dat 29% kansspelbelasting een te grote last voor veel bedrijven betekent en besluit tot een lager en uniform tarief.

Frits Huffnagel, Voorzitter VAN

SAS BV
SAS BV

SAS Speelautomaten combinatie b.v.

Telefoon: 015 - 276 04 80
Fax: 015 - 276 04 89
E-mail: info@sasbv.nl
KvK SAS speelautomaten combinatie b.v. : 271.284.87
KvK SAS Kanssppelautomaten b.v.: 273.340.56
SAS BV