SAS BV
SAS BV

Nieuws

SAS BV

Rechter kent schadevergoeding toe om te hoge kansspelbelasting


Rechter kent schadevergoeding toe om te hoge kansspelbelasting

Uit de op 29 juli jl. gedane uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt dat de kansspelbelasting op kansspelautomaten per 1 juli 2008 tot een individuele buitensporige last leidt voor het in de procedure betrokken bedrijf dat lid is van de VAN Kansspelen Branche-organisatie (VAN). De rechter heeft in zijn vonnis bepaald dat de Staat aan de ondernemer een in jaren aflopende schadevergoeding dient te betalen die gelijk is aan het geleden verlies als direct gevolg van de kansspelbelasting plus een bedrag dat als decent profit geldt. Het gaat hier om bijna 1,4 miljoen euro totaal.

De VAN reageert verheugd op dit arrest. Hiermee komt na zeven jaar procederen meer duidelijkheid voor de speelautomatenbranche over de vraag of de kansspelbelasting in strijd is met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. 

“Dit geldt vooralsnog voor het bedrijf dat in deze procedure betrokken was. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat op wetgevingsniveau er geen strijd is met nationaal of internationaal recht. Op individueel niveau kan hier wel sprake van zijn. Dit blijkt nu in deze zaak die voor andere ondernemers van groot belang is omdat de rechter een aantal criteria heeft aangelegd die ook in andere zaken gebruikt kunnen worden om te toetsten of een bedrijf wel of niet in aanmerking komt voor schadevergoeding”, aldus Frits Huffnagel, voorzitter van de VAN.

“Binnen de brancheorganisatie zal het bestuur in overleg met de leden bespreken wat de volgende actie zal zijn. Het is mogelijk dat bedrijven individueel gaan procederen maar ook een class action (groepsvordering, een vorm van rechtszaak waarin een grote groep mensen collectief een vordering bij de rechter brengt) acht ik niet uitgesloten”, voegt Frits Huffnagel toe.

Zie uitspraak Gerechtshof Den Haag:uitspraak=ECLI:NL:GHDHA:2015:2119

Zie persbericht Gerechtshof Den Haag: Haagse-hof-beoordeelt-buitensporige-last-van-hoogte-kansspelbelasting-voor-exploitant-kansspelautomaat

 

SAS BV
SAS BV

SAS Speelautomaten combinatie b.v.

Telefoon: 015 - 276 04 80
Fax: 015 - 276 04 89
E-mail: info@sasbv.nl
KvK SAS speelautomaten combinatie b.v. : 271.284.87
KvK SAS Kanssppelautomaten b.v.: 273.340.56
SAS BV