SAS BV
SAS BV

Nieuws

SAS BV

Ook illegale online kansspelaanbieders hebben wettelijke zorgplicht


De rechtbank in Amsterdam heeft in een zaak aangespannen door een speler tegen Unibet op 18 maart 2015 geoordeeld dat Unibet ondanks zijn illegale activiteiten dient te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor kansspelaanbieders.

 

Unibet hoeft het gokverlies van de speler niet terug te betalen. Een speler had namelijk gevorderd dat Unibet zijn gokverlies van ruim € 170.000 moest terugbetalen. Volgens artikel 1 onder a van de Wet op de Kansspelen (WoK) moet een aanbieder van kansspelen over een vergunning beschikken. Via haar website geeft Unibet gelegenheid tot het deelnemen aan kansspelen. De rechtbank is van oordeel dat Unibet over een vergunning had moeten beschikken.

Hoewel Unibet in strijd met de wet heeft gehandeld leidt dit niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de kansspelovereenkomst op grond van artikel 3:40 BW. De rechtbank is namelijk van oordeel dat gelegenheid geven tot gokken via internet op de manier zoals Unibet heeft gedaan niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren.

Op een aanbieder van kansspelen rust verder een zorgplicht jegens spelers die mede ziet op het voorkomen van gokverslaving of problematisch gokken. Of aan die zorgplicht is voldaan moet van geval tot geval worden beoordeeld. De rechtbank komt na weging van de specifieke omstandigheden van dit geval tot de slotsom dat niet is gebleken dat Unibet had moeten ingrijpen in het speelgedrag van de man.

Commentaar: Dit is een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Hoewel het deelnemen aan kansspelen via internet illegaal is, probeert de rechter in dit geval de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met het juridische. Daarom neemt hij zijn toevlucht tot de algemeen maatschappelijke ervaring dat kansspelen via internet niet meer als illegaal of strafwaardig worden ervaren.

 Dat biedt de rechter de gelegenheid om te stellen dat Unibet aan de wettelijke zorgplicht voor kansspelaanbieders moet voldoen. De rechter lijkt hiermee te anticiperen op het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.  Het feit dat ook Unibet aan deze zorgplicht moet voldoen, maakt deze uitspraak bijzonder. Het is echter de vraag of dit oordeel in een eventueel hoger beroep in stand blijft.

 Overigens komt de rechter tot de conclusie dat in dit specifieke geval Unibet zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

SAS BV
SAS BV

SAS Speelautomaten combinatie b.v.

Telefoon: 015 - 276 04 80
Fax: 015 - 276 04 89
E-mail: info@sasbv.nl
KvK SAS speelautomaten combinatie b.v. : 271.284.87
KvK SAS Kanssppelautomaten b.v.: 273.340.56
SAS BV