SAS BV
SAS BV

Nieuws

SAS BV

Dalend aantal gokverslaafden duidt op effectiviteit maatregelen Speelautomatenbranche


Dalend aantal gokverslaafden duidt op effectiviteit maatregelen

speelautomatenbranche

Uit de op dinsdag 1 september jl. door IVZ (Stichting Informatie Voorziening Zorg) op

haar website gepubliceerde kerncijfers verslavingszorg blijkt dat het aantal personen dat

voor kansspelverslaving in behandeling is, wederom is gedaald. Waren er tien jaar

geleden nog bijna 3.000 personen, in 2014 zijn dat er ruim 2.200. Deze ontwikkeling

duidt erop dat de voorzorgsmaatregelen die de speelautomatenbranche al vele jaren

voert, effectief zijn.

Bovendien blijkt dat kansspelen via internet veruit de grootste bron zijn van

kansspelverslaving. Ook in 2011 en 2013 werden kansspelen via internet al het meest

genoemd als plaats van problematisch gokken. De VAN Kansspelenbranche-organisatie

(VAN) is daarom voorstander van de voorgenomen preventiemaatregelen voor

kansspelaanbieders via internet maar pleit gezien de effectiviteit van de reeds

bestaande preventiemaatregelen bij land gebonden aanbieders voor een op maat

toegesneden regime voor speelautomatenhallen.

“Deze cijfers ondersteunen ons betoog voor een dergelijk regime. Al eerder hebben wij

benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen het kansspelaanbod via internet en dat in de

speelautomatenhallen. Via internet mogen in de toekomst tal van kansspelen zonder vrijwel

enige beperking worden aangeboden. In de speelautomatenhallen daarentegen geldt een

maximale inzet van 20 eurocent per spel en een wettelijk maximaal uurverlies van 40 euro. Een

ander essentieel verschil is het feit dat in speelautomatenhallen er een direct en persoonlijk

contact is tussen speler en medewerkers wat geheel ontbreekt bij kansspelaanbieders via

internet. Ten slotte zou het één op één doorvoeren van het regime voor online-aanbieders in

speelautomatenhallen leiden tot een investeringslast van totaal 59 miljoen euro die werkelijk niet

in verhouding staat tot de zeer beperkte investeringslast van de online aanbieders van 7 miljoen

euro”, licht VAN-voorzitter, Frits Huffnagel, toe.

“Onderdeel van het wetsvoorstel is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) dat

ook de mogelijkheid biedt van gedwongen uitsluiting. De VAN en alle verslavingszorginstellingen

pleiten juist voor het behoud van de vrijwillige uitsluiting, zoals die nu bestaat, omdat

alleen in dat geval kansspelverslaafden gemotiveerd zijn om zich te laten behandelen”, voegt hij

als laatste toe.

 

SAS BV
SAS BV

SAS Speelautomaten combinatie b.v.

Telefoon: 015 - 276 04 80
Fax: 015 - 276 04 89
E-mail: info@sasbv.nl
KvK SAS speelautomaten combinatie b.v. : 271.284.87
KvK SAS Kanssppelautomaten b.v.: 273.340.56
SAS BV